is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Toen ik enkele maanden geleden over Het Verborgen Leven in de Vrijmetselarij schreef, was het aanvankelijk mijn bedoeling het tweede hoofdstuk te wijden aan een korte schets van de geschiedenis der Vrijmetselarij. Ik zag echter spoedig dat dit plan onuitvoerbaar was. Het meest beknopte verslag van eenig nut zou veel meer ruimte innemen dan ik kon missen en het boek volkomen overbelasten met wat welbeschouwd slechts één onderdeel van het onderwerp is. Er bleef derhalve niet anders over dan de historische schets afzonderlijk uit te geven; vandaar dit boek, dat inderdaad slechts een tweede deel van het andere is.

Het doel van beide deelen — en dit is tevens de eenige reden voor hun uitgave — is een uitlegging te geven van precies dat wat de titel aangeeft: het verborgen leven in de Vrijmetselarij. Dat is: die machtige kracht er achter, — voortdurend aan het werk doch altoos onzichtbaar — welke het doorgeven van de overleveringen der Vrijmetselarij door al de wisselvalligheden van haar stormachtige geschiedenis heen heeft geleid, en nog heden ten dage de Bb. met de grootste geestdrift en toewijding bezielt.