is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt slechts het minimum van kracht, noodig voor het overdragen van de graden, verleend; ook wordt voor den A.M. veel minder gedaan dan volgens het Engelsche plan. Dit is echter meer een quaestie van onvolmaaktheid van vorm dan van afwezigheid van kracht. De geestelijke krachten achter de Vrijmetselarij werken door de verschillende vormen naar de waarde van den vorm en den wil van het H.V.A.W.V. er achter, die de eenige beoordeelaar is in het veelbesproken verschil tusschen echte en onechte Vrijmetselarij. In het licht van deze beschouwing der Magonnieke successie bekeken, zal men zien dat de echte riten die zijn welke geestelijke kracht bezitten en overbrengen, terwijl onechte Vrijmetselarij is: het toepassen van een vorm waaruit om de een of andere reden het leven teruggetrokken is of waarin het nooit aanwezig is geweest.

In de volgende hoofdstukken zal ik trachten de afkomst der Magonnieke overlevering van de Egyptische Mysteriën tot heden na te gaan, waarbij ik echter geenszins zal pogen elke afzonderlijke schakel in de keten van opvolgingen te schetsen, want dit zou een werk zijn dat een menschenleeftijd in beslag neemt en voor den bestudeerder toch niet van meer waarde zijn. Doch ik zal meer de belangrijke tijdperken van de geschiedenis der Vrijmetselarij aanstippen, zooals zij door het innerlijk gezicht onthuld en in de geschriften van geleerden op Magonniek gebied bevestigd worden.