is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekerheid en de volheid van de goddelijke heerlijkheid in het Verborgen Licht. De 33° verbindt den Souvereinen Groot Inspecteur-Generaal met den Geestelijken Koning der Wereld Zelf — dien Machtigen Adept die aan het hoofd staat van de Groote Witte Loge en in wiens krachtige handen de lotsbestemming der aarde berust — en wekt in hem de vermogens op van den drievoudigen geest, voorzoover zij opgewekt kunnen worden. Het verleenen van den graad zelf was en is een prachtige ervaring wanneer het met het innerlijk gezicht gezien wordt, want de Hiërophant der Mysteriën (die tegenwoordig het H. V. A. W. V. is) staat boven of naast den In wijder in die uitbreiding van Zijn bewustzijn welke de Engel der Tegenwoordigheid genoemd wordt. Mocht de ontvanger van den graad reeds een Ingewijde zijn, dan vlamt de Ster (in Egypte de Ster van Horus genaamd) welke de goedkeuring van den Eenen Inwijder aangeeft, weer in al haar heerlijkheid boven hem op, terwijl in elk geval de twee groote witte Engelen van den ritus in al hun pracht uit hemelsche oorden neerflitsen tot zelfs zoo laag als op het etherisch gebied, om hun zegen aan den can-

didaat te geven.

De Hiërophant brengt de werkelijke verbindende schakels tot stand zoowel met zichzelf als met het reservoir van kracht dat afgezonderd is voor het werk der Magonnieke Broederschap, en dóór zichzelf met dien Machtigen Koning wiens vertegenwoordiger Hij is, terwijl de groote witte Engelen der Orde voor zijn verdere leven als de beschermers van den Br. blijven. Hij (de Engel) aan de rechterhand heeft een aura van schitterend wit licht met goud doorschoten en stelt Osiris, de zon en het leven voor, het positieve aspect van de Godheid; zij aan de linkerhand heeft een aura van hetzelfde licht, dooraderd met zilver, en stelt Isis, de maan en de waarheid voor, het negatieve of