is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was — zooals Sir Arthur Evans veronderstelt — de troon in de kamer de zetel van den Hiërophant, terwijl de aan het rituaal deelnemende Bb. plaats namen op de steenen banken langs de muren. De candidaten voor inwijding moesten als voorbereiding een reiniging in het zuiveringsbassin ondergaan vóór zij tot de ceremoniën toegelaten konden worden.

De Drie Zuilen.

Een plattegrond van dezen Minoïschen Tempel is afgebeeld op Plaat II, 2. Recht tegenover den troon van den Hiërophant waren drie zuilen, welke dikwijls gevonden worden in den mysterie-godsdienst van Kreta en nauw verband hielden met zijn riten. Het bewijs dat de drie zuilen een heilige beteekenis hadden is te vinden in een der terra-cotta modellen uit een votief tempel, welke ons veelal bijkomstige inlichtingen omtrent de Kretenzische Mysteriën verschaffen (zie Plaat II, 3). Wij zullen hier aanhalen uit Sir Arthur Evans' beschrijving van de drie met een duif bekroonde zuilen (welke herhaaldelijk voorkomen in verschillende modellen van Minoïsche tempels) en zijn uitlegging van hun godsdienstige beteekenis:

,,Doch van al deze overblijfselen moet de hoogste godsdienstige beteekenis gehecht worden aan een groep terra-cotta voorwerpen, welke behooren tot een godsdienstig gebouw van grootere afmetingen dan de andere. Zij bestaat uit drie zuilen op een gemeenschappelijk voetstuk welke ieder, op haar vierkant kapiteel, de ronde uiteinden van een paar balken met een duif er op dragen (Plaat II, 3). Het vierkante kapiteel zelf en de uiteinden der balken er boven moeten hier beschouwd worden als het equivalent (in klein bestek) van de dakbalken en het entablement van een gebouw. Met andere woorden: zij zijn de Zuilen van het Huis, en de duiven die er bovenop zitten zijn het