is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veriuaara woraen als de nederdaling der godin. Muziektonen, zooals die welke voortgebracht werden door de lier, of den zeeschelp, of het sistrum van den bgyptischen eeredienst, waren een middel tot aanroeping.

„Deze hoogst belangwekkende terra-cotta modellen, welke de godsdienstige bouwwerken en denkbeelden van het M. M. II Tijdperk *) illustreeren, worden aangevuld door nog een voorwerp, namelijk een draagstoel, welke afgebeeld is op dezelfde schaal als die van de groep zuilen (Plaat II, 3). Aan de binnenzijde bevinden zich eenige overblijfselen van het onderste ge-

j jen Van aanhechtin9sPunten van een figuur. Het is duidelijk, dat wij hier een palankijn voor ons hebben hetzij voor een godheid, dan wel voor haar aardschen

vertegenwoordiger, den Priester-Koning, wat ons doet denken aan de sedia-gestatoria welke nog door den Paus-Koning te Rome gebruikt wordt."2)

In haar algemeene inrichting was de rituaal-kamer van het paleis van Phaestos gelijk aan die van den Magonmeken tempel in het paleis van Minos, doch zij bevatte geen troon — een weglating welke verklaard wordt door den in den tempel gevonden draag-

Stj xi, r werd in sommige gevallen de inwijder in de Mysteriën in processie rondgedragen en bleef hij den zetel behouden waarin hij gedragen was.

Modellen van Altaren.

Bijgaande afbeeldingen (Plaat III, 1 en Plaat IV, 1, 2, 3) vertoonen voorbeelden van fresco-schilderingen van Minoïsche altaren. Op Plaat III, 1 — een gouden plaquette van Mycenae — zien wij weer de drie zuilen gedekt met de gewijde horens welke,

My'eifeTSeid. (VmF ™ Min°S ™

2) Aangehaald werk, blzn. 222-24.