is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting, een prachtige geestdrift om haar te volgen, doch we zouden ons nimmer gewaagd hebben aan iets dat op persoonlijke genegenheid geleek. Zij hield Athene in volmaakte orde, gaf er leiding en bestuur aan, koesterde de bevolking met haar wonderbare inspiratie; zij sloeg de ontwikkeling van haar stad met de grootste belangstelling gade, vast besloten dat deze Sparta, Corinthe en de andere steden van Griekenland

vóór zou zijn.

Hera was eveneens een echte persoon, doch zeer verschillend van Pallas Athene. Zij was een der vele incarnaties of vormen van het vrouwelijk aspect van den Eersten Straal en werd beschouwd als de Koningin des Hemels; het meest komt zij overeen met de Indische godin Parwati, de shakti of kracht van Shiwa, uitgebeeld als Zijn gemalin, zooals Hera de gemalin van Zeus was.

Dionysus was de Logos Zelf, zooals Osiris het in Egypte geweest was, zij het in een ietwat ander aspect. De legende van Zijn dood en opstanding kwam nauw overeen met die van Osiris en werd in de Grieksche Mysteriën met dezelfde beteekenis onderwezen. Phoebus Apollo, de God van de Zon en van de muziek, wiens zinnebeeld de lier was, schijnt oorspronkelijk Orpheus geweest te zijn, zoodat de Grieken door hem te vereeren, in werkelijkheid hun liefde offerden aan den grooten Wereld-Leeraar. Demeter en haar dochter Persephone of Kore werden in het bijzonder te Eleusis vereerd. Deze twee godheden waren verpersoonlijkingen van de groote natuurkrachten; de eerste van het koesterende moederschap der aarde, de tweede van dat scheppende leven dat oorzaak is dat de aarde bloeit en koren, bloemen en vruchten voortbrengt en zich dan, bij het begin van den winter, weer terugtrekt tot een soort winterslaap, welke te vergelijken is met een verborgen inwendig leven dat onder den invloed