is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de lente zich weer openbaart als in een nieuwe incarnatie. Demeter schijnt overeen te komen met Oema, de Groote Moeder, die nog in Indië wordt vereerd.

Aphrodite, de godin der Liefde — de „onsterfelijke Aphrodite met den geborduurden troon" zooals Sappho haar noemt — stelde het vrouwelijke aspect van de Godheid voor als het goddelijke mededoogen; zij werd de „uit schuim geborene" genoemd omdat men — mystiek — veronderstelde dat zij verrezen was uit de wateren van den oceaan. Swinburne beschrijft haar in prachtige versregels:

„Her deep hair heavily laden with the odour and

colour of flowers,

White rose of the rose-white water, a silver splen-

dour, a flame "

„Came flushed from the full-flushed wave, and im-

perial, her foot on the sea.

And the wonderful waters knew her, the winds and

the viewless ways,

And the roses grew rosier, and bluer the sea-blue

stream of the bays."

Deze prachtige symboliek van haar naam slaat op de vormzijde der Godheid, den wortel der stof ■— de „diepe zee" of de „maagdelijke zee" genaamd — welke doortrokken is van goddelijk leven en goddelijke schoonheid en zoo geboorte geeft aan de schoonste vormen. De titel „uit schuim geborene" is bijzonder toepasselijk; laat ons bedenken dat alle vormen opgebouwd zijn uit verzamelingen van bellen, welke geblazen zijn in de „diepe zee", den aether der ruimte. Dit alles werd aan de ingewijden van de Mysteriën verklaard. Hetzelfde mystieke denkbeeld ligt in den titel van Onze Lieve Vrouwe Maria: „Ster van de Zee , hoewel zij een vollediger openbaring van de

BIJDRAGEN DER VRIJMETSELARIJ

9