is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIL

BLAUWE VRIJMETSELARIJ IN DE MIDDELEEUWEN.

Wijzen van Ontwikkeling.

De theorie der menschelijke evolutie welke ons gewoonlijk voorgezet wordt, is die van een langzaam omhoog voerenden vooruitgang van den mensch uit uiterst primitieve en bijna dierlijke toestanden, door het Steenen Tijdperk, het Bronzen Tijdperk en het IJzeren Tijdperk heen, tot hij gekomen is aan zijn tegenwoordig peil, dat volgens deze hypothese het hoogste is dat hij tot dusver bereikt heeft. Deze meening is slechts gedeeltelijk juist. Zij omvat aan den eenen kant niet meer dan in zeer ruimen en algemeenen zin een ontwikkeling welke vele millioenen jaren duurt, en aan den anderen kant behandelt zij slechts een of twee onderrassen in zuiver plaatselijken zin. Alleen in deze opzichten kan men zeggen dat zij wel juist is, doch zij laat eenige der belangrijkste factoren in het geval geheel buiten beschouwing.

Laat toch niemand er ooit aan twijfelen dat evolutie een feit is — dat God een plan voor den mensch heeft, en dat dit plan er een is van eeuwigen vooruitgang en eeuwige ontplooiing, dat hem opvoert tot hoogten van heerlijkheid en luister, waarvan wij op het oogenblik geen begrip hebben.

„Yet we doubt not through the ages one eternal

purpose runs. And the thoughts of men are widened with the

process of the suns."l)

x) Locksley Hall, door Lord Tennyson.