is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grepen, paswoorden en eeden van geheimhouding en trouw. De Vier Gekroonde Martelaren waren hun Beschermheiligen; zij droegen witte schootsvellen en handschoenen, en onder de met hen verband houdende symbolen vinden wij: de Leeuw van Juda, het vlechtwerk van Koning Salomo, winkelhaak en passer, waterpas en schietlood, en de roos en passer.

Op een preekstoel te Ravello, in een hunner gebouwen van de dertiende eeuw, ziet men Jonas die uit den muil van den walvisch komt en het Gez. T. v. V. maakt.1) In de Kathedraal te Chur in Zwitserland, welke Romaansch van stijl is en overvloedig bewijzen bevat van werk der „Comacini", zijn op de kapiteelen der zuilen in het koor en het heiligdom verscheidene figuren weergegeven welke Magonnieke tt. maken, waarvan op te merken zijn: het Gez. T. v. V., het G. en K. S. en verschillende tt. welke thans verbonden zijn aan het Rozekruis, de Tempelridders en andere hooge graden in de Vrijmetselarij.2) In het stadhuis te Bazel bevindt zich een fresco door Hans Dyg in 1519 geschilderd, waarop wij dezelfde tt. kunnen zien en ook een van den „Mark" graad. ,,Het vlechtwerk van Koning Salomo" is de overgeleverde naam bij de hedendaagsche Italianen voor het ingewikkelde dooreengevlochten metselwerk dat door de Meesters van Comacina tot de elfde eeuw werd uitgevoerd. Het bestaat steeds uit een enkele streng welke door zichzelf heengevlochten is tot de samengesteldste en fraaiste patronen. Leader Scott noemt het „die ingewikkelde en eindelooze verscheidenheid van de enkele ongebroken lijn van eenheid -— een zinnebeeld van de

1) ƒ. S. M. Ward: Freemasonry and the Ancient Gods,

Hfdst. XVIII, op verschillende plaatsen.

3) J. S. M. Ward: An Outline History of Freemasonry, blz. 34.