is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De „Steinmetzen" van Duitschland.

Een ander overblijfsel van de oude overlevering wordt gevonden onder de „Steinmetzen" van Duitschland. Wij hebben reeds den invloed geschetst van twee stroomen van overleveringen naar Duitschland, waarvan de eene van Brittanje afkomstig was door de Keltische monniken en de andere uit Italië kwam door St. Bonifacius. De ambachtsgilden van Duitschland ontwikkelden zich onafhankelijk van kloosterinvloeden, doch volgens Gould is het waarschijnlijk dat in de twaalfde eeuw de geschoolde metselaars der kloosters samensmolten met de bouwersgilden in de steden en met elkander het genootschap vormden dat later door geheel Duitschland bekend was als de „Steinmetzen."

Wij weten uit de Ordonnantiën van Torgau van 1462 dat de „Steinmetzen" de Vier Gekroonde Martelaren als hun beschermheiligen vereerden, en de Straatsburgsche Constituties van 1459 bevatten een vrome aanroeping der namen van den „Vader, Zoon en Heiligen Geest; van onze genadige Moeder Maria; en hare gezegende dienaren de Heilige Vier Gekroonde Martelaren, eeuwigdurender gedachtenis." 2) Uit het Broederboek van 1563 vernemen wij, dat zij een groet en een greep hadden welke niet op schrift beschreven mocht worden3); en een merkwaardig getuigenis kwam aan het licht in het begin van de negentiende eeuw, toen een zekere architect, die zich aangesloten had bij een overblijfsel van de „Steinmetzen" en later tot de Vrijmetselarij werd toegelaten, den L.-greep herkende

]) R. F. Gould: Beknopte Geschiedenis der Vrijmetselarij, blz. 18.

3) Idem, blz. 21.

s) Idem: History of Freemasonry, Dl. I, blz. 128.