is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als gelijk aan dien der „Steinmetzen" van Straatsburg.1) Er was een toelatingsceremonie bij hen in gebruik, doch waaruit zij bestond is niet bekend.2)

Te Doberan in Mecklenburg bestaat een snijwerk dat het Laatste Avondmaal voorstelt, waarop de apostelen zijn afgebeeld in welbekende Ma^onnieke houdingen,3) terwijl volgens het Bulletin van den Opperraad van den Ouden en Aangenomen Schotschen Ritus (Zuidelijke Jurisdictie, V. S. A.) de legende van Hiram AbiflF zich in steen uitgehouwen te Straatsburg bevindt.4) In de kathedraal te Würzburg stonden twee zuilen, met het opschrift „Jachin" en ,,Boaz", oorspronkelijk bij het portaal of den ingang, doch zij zijn thans binnen het gebouw geplaatst. Stieglitz zegt in zijn Ueber Altdeutsche Baukunsl dat zij bedoeld waren een symbolische zinspeling op de broederschap te geven.5) Een,,bas-relief" in een klooster bij Schaffhausen vertoont een figuur welke een der tt. van een Geïnst. M. maakt.6) In het jaar 1459 vereenigden de „Steinmetzen" van Duitschland zich om een Groot-Gilde te vormen dat door vier Hoofd-Loges bestuurd werd, waarvan die te Straatsburg de voornaamste was.7) Zoo nauw zijn de overeenkomsten tusschen deze organisatie en die van onze tegenwoordige bespiegelende Vrijmetselarij, dat vele Duitsche

J) R. F. Gould: History of Freemasonry, Dl. I, blz. 146.

2) Idem: Beknopte Geschiedenis der Vrijmetselarij, blz. 24-26.

s) }. S. M. Ward: An Outline History of Freemansonry, blz. 35.

*) Aangehaald werk, VII, 200.

6) R. F. Gould: Beknopte Geschiedenis der Vrijmetselarij, blz. 29.

') J. S. M. Ward: An Outline History of Freemasonry, blz. 11.

7) R. F. Gould: Beknopte Geschiedenis der Vrijmetselarij, blz. 20.