is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogelijk, hoewel er op dat punt geen bewijzen bestaan, doch de eerste kan natuurlijk niet aangenomen worden door hen die het er voor houden dat de Vrijmetselarij afstamt van de oude Mysteriën. Br. A. E. Waite geeft een beschouwing in een onlangs verschenen boek, waarin hij verband legt tusschen de ,,Acception" en Robert Fludd, den grooten Engelschen Rozekruiser en Wijsgeer (1576-1637). Hij zegt:

„Hoe en waar ook zij verrees, mijn stelling is dat de „Acception" een groep Bestudeerders van Hermes, die in dien tijd talrijk waren, omvat kan hebben; dat Fludd hen bijeenbracht of zelf zijn plaats tusschen hen innam; dat zij — in zijn trant en in dien van het Rozekruis — begonnen te spreken van geestelijk bouwen in een Zaal van Vrijmetselaars, van een Hermetische Kunst in steen; en dat zij daardoor iets bijgedragen kunnen hebben aan onze eigen onvoltooide schets van figuurlijk bouwen."1)

Onder de aanteekeningen van de „Acception" bevond zich de vermelding van een Constitutieboek „dat de Heer Fflood gaf."

In het Harleian-handschrift, No. 2054, wordt een klad-memorandum van 1665 gevonden dat den volgenden zin bevat, welke lijkt op aanteekeningen voor een Eed en waarschijnlijk in de Chester Loge gebruikt werd:

„Er zijn verscheidene woorden en teekens van een vrijen Metselaar die u zullen worden bekend gemaakt welke gij, zooals gij verantwoorden zult voor God op den grooten en vreeselijken dag des Oordeels, geheim zult houden en niet aan iemand openbaar zult maken binnen het gehoor van wien ook, dan aan de Mrs. en gezellen van voormelde Vereeniging van vrije Metselaars, zoo helpe mij God en Christus."2)

*) Emblematic Freemasonry, blz. 43.

2) Idem, blz. 115.