is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vereenigde Groot-Loge.

In 1813 werden de twee mededingende Groot-Loges van Engeland formeel vereenigd en sindsdien is de Vereenigde Groot-Loge van Engeland het besturende lichaam der Blauwe Vrijmetselarij in dat land geweest. Bij de vereeniging had een samensmelting plaats van de twee soorten overlevering, en de Engelsche Blauwe Vrijmetselarij is haar werkwijzen verschuldigd aan Ierland en aan York, zoowel als aan de „Apple-Tree"herberg. Volgens de reeds1) vermelde „Act of Union" werd overeengekomen dat voor het vervolg de „Zuivere Aloude Vrijmetselarij bestaat uit drie graden en niet meer, t.w. die van den Leerling, den Gezel en den Meester (met inbegrip van de Opperste Orde van den „Holy Royal Arch"). Doch dit Artikel bedoelt niet eenige Loge of eenig Kapittel te beletten een bijeenkomst te houden in een der Graden van de Ridder-Orden, volgens de Constituties van gemelde Orden."2)

Zoo werd de Magonnieke overlevering vastgelegd, en zij is nog heden in hoofdzaken dezelfde.

Blauwe Vrijmetselarij in andere Landen.

Men houdt het er gemeenlijk voor, dat de Vrijmetselarij in Frankrijk omstreeks 1732 uit Engeland werd ingevoerd, hoewel sommigen meenen dat zij er zeven jaren eerder kwam, uitgaande van de Jacobieten. In werkelijkheid dagteekent zij van reeds lang vóór dien tijd, want Ma<;onnieke overleveringen van de een of andere soort hadden reeds sedert onheuglijke tijden in Frankrijk bestaan. En toen Koning Jacobus II in 1688 een wijkplaats zocht in de Abdij van Clermont, vond hij daar een Ma^onniek middelpunt dat hij

*) Op blz. 4. (Vert.)

2) A. Q. G, XVI, 63.

BIJDRAGEN DER VRIJMETSELARIJ

16