is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Dr. Desaguliers.') Zij werd in Amerika ingevoerd vóór 1733, toen de eerste Loge met een schriftelijke volmacht van de Groot-Loge van Londen in Boston gevestigd werd.2) In werkelijkheid werd zij in Amerika reeds beoefend vóór den datum van het grondvesten der Groot-Loge, daar zij er gebracht was door sommige van de oudere kolonisten. Vele Loges werden gevormd met Schotsche, Iersche en „Oude" Volmachten, wat de verklaring levert voor de vele verschillen welke in de Amerikaansche werkwijzen gevonden worden. In Amerika zijn er tegenwoordig over ij Groot-Loges met ten minste twee millioen

leden, van wie velen ook behooren tot verschillende Orden van hooge graden.3) Er zijn negen Groot-Loges in Canada, met honderdtwintigduizend leden, en zeven Groot-Loges in Australië, met vijfenzeventigduizend leden. ) De Blauwe Vrijmetselarij bloeit eveneens in vele andere landen en is ongetwijfeld een der grootste

krachten ten goede in de wereld in deze twintigste eeuw.

J Gould: Beknopte Geschiedenis der Vrijmetselarij, blz. 331. ') Idem, blz. 355.

3) Idem, blz. 366.

4) Idem, blzn. 368, 370.