is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar leerde hij Arabisch. Hij vertaalde in het Latijn het boek M., dat hij later naar Europa bracht en waaroij, naar men zegt, Paracelsus betrokken was. Vandaar reisde hij naar Egypte en naar Fez, om in kennis te komen met de „oorspronkelijke inwoners, die hem vele hunner geheimen onthulden."

Men zegt, dat de Stichter der Orde van Fez naar opanje overstak waar hij zijn kennis aan de geleerden aanbood, doch „hun verschafte het slechts stof tot lachen Daarom keerde hij terug naar Duitschland, zijn geboorteland, met het voornemen daar geleidelijk de grondslagen te leggen van de broederschap welke bestemd was Europa te hervormen. Hij koos drie broeders van zijn eigen klooster uit als de eerste Rozekruisers; later breidde hij het aantal tot acht uit en bond hij hen door zekere bepaalde regels.

Daarop trokken de broeders de wereld in, slechts twee hunner achterlatende om bij het hoofd der Orde te blijven. Na verloop van tijd stierf Christian Rosenkreutz en werd hij zeer in het geheim begraven in het voor hem bereide graf; zijn rustplaats bleef verborqen zelrs voor de leden der broederschap.

Op een later tijdstip bracht een schijnbaar toeval de deur van het graf aan het licht, waarop met groote letters geschreven stond: „Post CXX Annos Patehonderdtwintig jaren zal ik opengaan." Middenin het graf scheen een vlammende ster, en op het altaar in het midden van het gewelf waren deze veelbeteekenende woorden gegrift: „A.C.R.C. Hoe universi compendium unius mihi sepulchrum eci - " dit mijn graf tot een samenvatting

van het heelal gemaakt. Onder het altaar vond

men een „schoon en eerbiedwaardig lijk met

al de sieraden en gewaden. In zijn hand hield hij het perkament T. genaamd, hetwelk naast den Bijbel onze grootste schat is en niet aan de kritiek der wereld