is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loge „Les Libres Penseurs" toen Mej. Deraismes ingewijd werd. Hij gaf haar zijn hechten steun en het profijt van zijn uitgebreide Magonnieke ervaring gedurende haar verdere Vrijmetselaars-loopbaan. Toen hij zich uit het politieke leven teruggetrokken had — hij was Sénateur geweest — wijdde hij zijn werkkracht aan het helpen der menschheid door middel van onze Orde .... Op 14 Maart 1893 wijdde Zuster Deraismes een aantal vrouwen in, in tegenwoordigheid van Dr. Martin, en op 4 April van hetzelfde jaar kwam „La Grande Loge Symbolique Ecossaise de France, Le Droit Humain" tot stand

„In 1900 achtte de nieuwe Groot-Loge het gewenscht, teneinde haar vertakkingen tot in andere landen te kunnen uitstrekken, in de hoogere graden te gaan werken. Daarom werd, met de hulp van Bb. die den 33° bezaten, de vereeniging verheven van een Groot-Loge der Blauwe Vrijmetselarij tot een Opper raad van den Ouden en Aangenomen Schotschen Ritus. Mevr. Marie Martin, de vertrouwde vriendin en medewerkster van Mej. Deraismes, volgde deze na haar dood op in de leiding der beweging, terwijl Dr. Georges Martin het ambt bekleedde van „Grand Orateur". Zij vervulde haar hooge positie met onderscheiding, met waardigheid en met de grootste toewijding, tot haar overlijden in 1914.

„Er zijn Loges in Frankrijk, België, Engeland, Schotland, Britsch-Indië, Australië, Zuid-Afrika, Amerika (over de 100), Nederland, Java, Zwitserland en Noorwegen.

„Wij behoeven hier slechts enkele woorden aan toe te voegen over de beweging in Engeland. De eerste van onze Engelsche vrouwelijke leden die tot de Orde toetrad was onze hoogvereerde Zuster Francesca Arundale. Mevr. Annie Besant, die gevoelde dat een Magonnieke beweging welke voor mannen