is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAAR GROOT-BRITTANJE FRANKRIJK AMERIKA

1845 Vorming van den Opperraad

van Engeland en Wales.

1846 Vorming van den Opperraad

van Schotland.

1856 Groot-Loge van „Mark"

Meesters te Londen gevormd.

1862 De Ritus van Memphis werd Souverein Heiligdom 95° van

door zijn Groot-Hiërophant den Ritus van Memphis ge-

onder het Groot-Oosten van wijd door den Groot-Hiëro-

Frankrijk geplaatst. Hij deed phant, Harry J. Seymour,

afstand van zijn gezag er Souvereine Grootmeester

over. 96°.

1865 De Graden van den Ritus van Verdeeling in het Souvereine

Memphis werden van 95° Heiligdom van Amerika,

tot 33° teruggebracht, waar- Harry J. Seymour keurde de

bij de wezenlijke graden be- beperking goed. Calvin C.

waard bleven. Burt vormde een clandestien

Het Groot-Oosten schafte de Souverein Heiligdom van

hoogere graden van den den Egyptischen Magon-

Ritus af, doch liet enkele nieken Ritus van Memphis

Blauwe Loges voortbestaan. met 96°. Dit lichaam schijnt

de graden schaamteloos verkocht te hebben en haar geschiedenis is van zeer laagstaand gehalte.

(Harry J. Seymour erfde ook deCerneau-overlevering van den Ouden en Aangenomen Schotschen Ritus 33° en was Souvereine Groot-Commandeur van een van hem afkomstigen Opperraad 33°).

1872 Het Souvereine Heiligdom voor Groot-Brittanje en Ierland werdgewijddoor Harry }. Seymour; John Yarker was Souvereine Grootmeester.

1875 (Conventie van Opperraden

te Lausanne).

1876 De vorming van een Opper

Grooten Algemeenen Raad van den Ritus van Mizraïm werd tot stand gebracht in den boezem van het Souvereine Heiligdom; Yarker Hoofd van den Ritus.

1879

„Grande Loge Symbolique de France" gevormd uit een afscheiding van RozekruisKapittels welke tot den Opperraad 33° van Frankrijk behoorden.