is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Blauwe graden, „Mark" en

„Arch" verbonden met 183

— van den Schotschen Ritus 242 Blauwe Vrijmetselarij 174-92, 226,

236, 241-43, 270, 274, 279, 280, 294

Blavatsky, Mevr. 141

Bloed van Jezus 257

Boccalini 258

Boeddha 149, 298

Boek der Dooden aangehaald 72

— geeft geestelijke leering 48

— geschreven in geheime

taal 48

Boek M. 265, 266

Boek der Pracht 115

Bonifacius, St. 197, 204

Bonneville, Ridder de 280

Book of Constitutions 1, 4

— en Eerste Groot-Loge 226,

227

Boom, heilige 80, 86, 96

Boswell, John 219

Boudewijn I 248

Bouwen der pyramide 40

geestelijk — door de Vrijmetselarij 165-66 Bouwers van K. S. T. 102 Bouwkunst te danken aan

Comacini 196

— in verband met de Mysteriën 165 Vrijmetselarij is vergeestelijkte 17

Bouwlieden, Middeleeuwsche 4

— verbonden met de Mysteriën 166

Bouwmeester, Ptah als 31 Bouwmeesters, Colleges van 168-70

— verbonden aan de Romeinsche Legioenen 169 Vier Gekroonde Martelaren en 170 Mysteriën verbreid door 169

Bouworde, Dorische 166 Gothische 208-13

Romaansche 196 Bouworden weerspiegelen denkbeelden 166, 193

Brahma met vier aangezichten 34

„Bridge, Passage of the" 256

Brito 79

Broederboek van 1563 204 Broeders, vier — of kinderen

van Horus 32, 36, 170

UU.

Broederschap, Groote Witte 39, 67, 70, 71, 72, 267 Egypte een hulpcentrum van 39

— leidt de evolutie 175 hoofdzetel der — in Centraal-Azië 39 hulploges der 39

Broederschap van Adepten 11 van Wapenen 163

Brotherhood of the Rosy Cross,

The 219, 261, 262

Budge, Sir E. A. Wallis 24, 32, 53, 56 Builders, The 222. 228

Bulletin 205

Byblos 56, 158

„Cabinet of Wisdom" 257

Caduceus of thyrsus 145

Ida en Pingala zinnebeeldig voorgesteld door 145

Koendalini en 145

Caesar, Julius 13, 78, 170, 187 Cagliostro 283

Calvert, A. F. 227, 228

Canada, Vrijmetselarij in 243

Castle, E. J. 249

Cathedral Builders, The 195, 196, 197, 200, 206 Centrum der Groote Witte

Loge, Egyptisch 39

Ceremonie van 3° 109

— van Vierde Inwijding 73-76

— van Mizraïm van 3° 109

— van Osiris 60, 109

— van verheffing 60 Ceremonieel der Vrijmetselarij

ouder dan 1717 4

Ceremonieele magie 10

Ceremoniën, Ma^onnieke —

kanalen voor geestelijke kracht 16

— bevatten leering in de Mysteriën gegeven 38, 46-47

— symboliseeren de onzichtbare werelden 15

Ceridwin 188

Cerneau, Joseph 289-90

Chakra's 145

Chaldeeuwsche Mysteriën 105, 106, 149, 165

— plaatsing der officieren 21,

165, 242

— riten onder de Esseners 112

— rituaal en Ster-Engelen 165