is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Evolutie Gods plan voor den

mensch 174-75

Ezechiël, vier dieren van 32,33,102

— en Joodsche Mysteriën 102 Ezel, rozen strooien voor een 260 Fama Fraternitatis 258, 259, 261,

262, 263, 264, 266 Farao ook hoogepriester 25, 27, 79

— en Joodsche Mysteriën 105-06

— als Gekroonde en Gezalfde Souverein 67

— als Souvereine Groot Inspecteur-Generaal 67 dochter van 106 reden voor het balsemen van 30 behandeling der Joden door 100

Fénélon, Aartsbisschop 276

Ficino 216

Filips de Schoone 252-54

Findel, J. G. 3

Fleury, Kardinaal 276

Floyran, Esquiu de 252

Fludd, Robert 222, 263

Fortunatus 185

Foucart 121,122,125,132,138,145 Foundation Stones 185

Franciskanen 101

Frankrijk, Vrijmetselarij ingevoerd in 241 Fraternitatis Rosatae Crucis 262 Fratres Lucis 246 Frederik de Groote, mythe van 286-88 Freemasonrg, Lexicon of 44 Freemasonry and the Ancient

Gods 6, 170, 199, 206

Gautama Boeddha 297

Gebal of Byblos; 158

Gebeurtenissen sedert 1717,

overzicht der 307

Gebied, astraal 46-47, 49-51

Gebieden der natuur in Ma?on-

nieke ceremoniën 15

Geboorte, Mystieke 73

— van Horus 72 Gedachtevorm in innerlijke

werelden 17

Magonnieke — en Blauwe graden 165-66

Geestelijke Koning der Wereld 68, 70, 71, 77, 86, 298 Geestelijke kracht, verleende

— verschillend 18

— uitgestort 16, 20, 22

— soms teruggetrokken 17

Blz.

Geestelijke verlichting, Egypte

middelpunt van 39

Geheime Leer, De 141

Geheime taal der Vrijmetselarij 48,

248

— der Egyptische Mysteriën 47-48

Gg. van den 30° 65

gemeenschappelijke oorsprongder Mysteriën aangetoond door 78

— van een M. 109 Geheimen der Mysteriën bewaard 44 Magonnieke — in Zuid-Indië 6

Geheimhouding, gevolgen van 272 Geïnst. M. 61, 162, 168, 173

„Ouden" en rituaal van 234

— bovenaan in de Mysteriën 61

— werd hiërophant 61

— constituties van 1723 234 groote vorderingen van den 61 vermogen van den — overgedragen door installatie 234

— ontvangt de oude Egyptische vermogens 61 successie van — uit Egypte afkomstig 110, 111 successie van — bewaard gebleven 234, 295

Geïnst. M.-graad, Groot-Loge

van Schotland en 242

— op het Vasteland 242 teekens van — op Egyptische tempels 242

Gekroonde Martelaren, Vier 37, 170

— beschermheiligen der Comacini 199 Steinmetzen vereerden de 204 de Straatsburgsche Constituties en de 204

Gelijkbeenige driehoek 21

officieren geplaatst in den vorm van 21, 242

Gemengde Vrijmetselarij, Internationale Orde der 9, 19, 291-99 successie van de 292-95

geschiedenis der 292-95

Mej. Deraismes en de 293-94 ritualen der 267, 268, 295-96 General History of the Chris-

tian Religion and Church 185 Geschiedkundige nasporingen,

occulte 12-14