is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DlZ.

Geschiedschrijver, Manetho de 24 Geschiedschrijvers, Magonnieke 3 Getallen, wetenschap der 151

— en Pythagoreesche School 151-54

— en hoogere wiskunde 152-54 Gewelf, verborgen 62 Gez.graad 76

— vergeleken bij Ingewijde 76

— vergeleken bij Mysteriën

van Serapis 76

Groote Mysteriën en 51

— t. in de Mysteriën gebruikt 52 Gilde-metselaars 194 Gilden, Engelsche 206-08 Gilden, werklieden 4

de Kerk vervolgde niet de 172 Vrije Metselaars opgenomen in 173 Middeleeuwsche 119 overleveringen en terminologie der 172 Gizeh, pyramide van 23 Glaber, Raoul 209 Gnosis 177, 178 „Goat and Compasses, The" 230-31 God, de Opper 31

— werkt meetkundig 147 Naam van 62, 117

Goddelijke Koningen 23-25

Goden, Egyptische 28-32

Grieksche 125-30

Godheid, aspecten der — zinnebeeldig voorgesteld door dieren 29-30

openbaringen van de Eéne 63 Godin van liefde en schoonheid Hathor 31, 55 Godsdienstige belemmeringen

en Vrijmetselarij 228-29

Goede Vrijdag en dood van

Osiris 53, 56

„Goose and Gridiron" 223, 227 Loge „Antiquity" vergaderde in 223 Gothen en Vandalen 175 Gothische bouwkunst, opkomst

der 208-13

overgang van Romaansche naar 211

— ingegeven door

H.V.A. W. V. 208,211

.— bedoeld om toewijding op te wekken 211, 212

Blz.

Gothische bouwkunst, reizende

Vrijmetselaars en 211

Gothische Constituties, Oude 228 Goulas 78

Gould, R. F. 3, 4, 169, 184, 185, 186, 191, 200, 203, 204, 206. 220, 221, 224, 226, 227, 229, 230, 232, 233, 234, 243, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 284 Graad, Achttiende 63, 65

innerlijke vermogens verleend door een — verschillen 18 Graad, Eerste — en Eleusische

Mysteriën 133

ontwikkeling verleend in den Egyptischen 47

verborgen Mysteriën van den 49

— toegankelijk voor duizenden 49

— of Kleine Mysteriën 49 Graad, Derde — gebruikt

in 1725 232

— weerspiegelt de Vierde Inwijding 74

Graad, Dertigste 65, 66

Eenendertigste 66

Drieëndertigste 18, 67-71

Graad, Tweede 49

— en Eleusische Mysteriën 140 Gez. komt overeen met 51 verborgen Mysteriën van 49

Graaf de St. Germain 171, 281, 283 Graal, Heilige 146, 188-90

Graden, geen hoogere — in

Egypte 61

— der Zwarte Vrijmetselarij 62, 65-67 „Royal Arch" 62-63 sacramenteel vermogen ingevoerd in 17-18

— verzinnebeelden gebieden der natuur 15 in twee — gewerkt tot 1725 231

— waarin gewerkt wordt in de Gemengde Vrijmetselarij 19

Graden, „Mark" en „Arch" 19 Graden, vermogens der hoogere — ontleend aan Mysteriën 41 hoogere — in Egypte niet als zoodanig georganiseerd 182