is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

Verslagen, occulte Ma^onnieke 12

— der bespiegelende Vrijmetselarij 3-4

Verulam 171

Vervolging der Vrijmetselarij

door de Kerk 179-80

— van de Mysteriën 180 Vespasianus 112 Vier broeders of kinderen van

Horus 32, 36, 170

Vier Dieren der Openbaring 32-33 Vier Gekroonde Martelaren 37, 170 •— Beschermheiligen der Comacini 199

Steinmetzen vereerden de 204 Straatsburgsche Constituties en de 204 Vier Heerschers over de elementen 32-37, 102 Vierde Inwijding 73-76 V. pp. v. h. m. 60

— en Mysteriën van Osiris 60 Virgilius 159 Viza 158 Vlam, Heeren van de 14 Vlechtwerk van Koning Salomo 199 Vlechtwerken 177 Vloed, groote 24-25 Vloer, mozaïeke — op Kreta 94 Volgt den Koning 27

— het Licht 27 Volmaking, Ritus van 62, 192, 267,

272, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 301 Voorafgaande beproevingen 44, 73 Voorbereiding voor inwijding 44 Voorschrift voor Vierde

Inwijding 74

Vooruitgang, wijzen van —

voor den mensch 10

Vorm en Leven 19

Vrijdag, Goede — en de dood

van Osiris 53, 56

Vrijmetselaars, reizende 194, 195 Vrouwelijk Aspect der Godheid 28, 31, 79

— en de „Maagdelijke Zee" 129

— vereerd op Kreta 77-80, 86 Vrouwen toegelaten tot Mysteriën 84, 97, 132, 291

— toegelaten tot Vrijmetselarij 291-92

— als hiërophanten 132

— als priesters van Eleusis 132

Blz.

Vruchtbaarheidscultus 107

Waarheid, Isis Koningin

der 29, 31, 68

Wagner, Richard 189

Waite, Br. A. E. 8, 114, 115, 185, 191, 219, 222, 235, 240, 258, 261, 275, 279 Ward, J.S.M. 6, 104, 106-08, 150, 157, 158, 170, 198, 199,206,207 Wedgwood, Br. J. I. — over

gemengde Vrijmetselarij 292 Weduwe, zoon eener 104, 109, 245,

248

Weegschaal 66

Weerlegging van alle Ketterijen 142 Wereld, Koning der 68, 70, 71, 77, 86, 298

Wereld-Leeraar 23, 25, 28, 126, 128, 149

komst van den 297-98

Tehoetiof Thothals 25, 123, 160 Werk-Vrijmetselarij 193-214

Werklieden-gilden verward met bespiegelende Vrijmetselarij 172

— kwamen tot verval na

de Hervorming 217

— in de Middeleeuwen 193 Vrijmetselarij ontleend

aan de 4

— niet vervolgd door de Kerk 172

Westersche school voor occultisme 267 Wet van eeuwige rechtvaardigheid 11, 35, 66, 67 Wetenschap der Sacramenten,

De 16

Wetenschappelijke ontdekkingen aangewend voor vernietiging 49

— werkwijzen toegepast

op studie der Vrijmetselarij 2 Who was Hiram Abiff? 6, 106-08 Wijding eener Loge 35-37

maïs inplaats van koren bij 37 Wijn gebruikt bij wijding 36

— uitgieten in het Zuiden 36 Wijsheid, Kracht en Schoonheid 11 Wilmshurst, Br. W. L. 8 Winkelhaak 97, 170, 199 Witte Loge inspireerde Mysteriën 38-39, 67, 71, 189, 229

Witte Vrijmetselarij 62, 66, 67-71