is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen ten opzichte van de betrekking der Vrijmetselarij tot den Godsdienst. Zij verschillen onderling zeer, zooals aanstonds zal blijken, en het is moeilijk te zien hoe zij te vereenigen zijn, met het oog op de gevoelens welke de Godsdienst opwekt en zijn bij uitstek conservatieven geest. Wij behoeven er nauwelijks op te wijzen dat elk dezer houdingen te danken is aan verschillen van ras zoowel als van godsdienst, om niet te spreken van de verschillende omgevingen, waarin zij ontstonden , en hier hebben wij te doen met krachten die moeilijk te bedwingen zijn. Om dezelfde reden past het ons, al onze vermogens niet alleen van verdraagzaamheid, maar van inzicht en begrijpen aan te wenden, als wij ons niet willen verliezen in een warnet van vooroordeelen en antipathieën van het ras, afgezien nog van de onheilige verwarring welke de Godsdienst — hoe vreemd en grillig het feit ook moge klinken — in staat is te verwekken.

(1) In Engelsch-sprekende landen is, zooals wij allen weten, onze Vrijmetselarij in hoofdzaak en in edelen zin godsdienstig, zoowel in haar geloof als in haar praktijk, en wij stemmen allen overeen in wat wij bedoelen met den Godsdienst der Vrijmetselarij. Om tot onze Loges te worden toegelaten moet iemand zijn geloof belijden —