is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar door wat wij zijn.1) Onze theologie moest evenzeer voor wijziging vatbaar zijn als alle andere menschelijke denkbeelden, en moest groeien zooals ,,de gedachten van den mensch wijder worden met de omloopen der zonnen."

In denzelfden zin zijn tempels, altaren, geloofsvormen, feesten, vasten en plechtige ritueele woorden niet de Godsdienst. Zij zijn pogingen om het ongeziene element van denken en verlangen, dat er ten grondslag aan ligt, te verwerkelijken en uit te drukken — pogingen om het mysterie en de beteekenis des levens door symbolen te uiten, of door sacramenten op te roepen.

]) Ja, onze beste instinkten stemmen overeen met de woorden van Jezus, zoo vol schoonheid en verrassing —1 doch waarom? Misschien zou men het niet beter kunnen uitdrukken dan het gezegd werd door John J. Chapman — „Zijn woorden en handelingen spreken tot de een of andere overeenkomstigheid in ons met een soort kracht als van vleugels, als van een groot vliegwiel — niet als bespiegeling maar als onmiddellijke ervaring. Zij werken op iets in ons dat beneden de oppervlakte is. Hun invloed stijgt en groeit uit zichzelf en bouwt zichzelf tot een soort tempel in de menschen. Hij is meer dan een verzameling gezegden, vanwege Zijn centraliteit, en het lichtende in Hem. Zijn uitspraken zijn de woorden van iemand die zijn bewustzijn behield op een gebied waar wij ons bewustzijn verliezen. Het is juist boven ons, en buiten ons bereik — een punt waarheen de wijsheid voert. Zijn woorden zijn losgelaten als vogels." (Letters and Religion).