is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

even fundamenteel en even natuurlijk is als het gebruiken van gereedschappen. Er is iets, maar hij weet niet wat het is -— iets dat zeer veel verklaart.

Hij neemt aan — maar geeft het niet als een dogma — dat rituaal het verlangen is, als wij het geen instinkt mogen noemen, waardoor de mensch er toe gedreven wordt, ,,te trachten de reeks van oorzaak en gevolg te voltooien, wanneer hij een gevolg ondervindt." Met andere woorden, de mensch tracht in zijn ritualen een verband te scheppen dat oorzaak en gevolg verbindt; d.w.z. hij tracht het verband der dingen te vinden. Het is een zoeken naar de volgorde der feiten, de betrekking tusschen de gebeurtenissen, tegenover de vreeselijke mengeling van het pure Toeval, waarin de krachten op goed geluk bewegen. Zelfs het Lot is beter dan Toeval; dat houdt ten minste orde, leiding, bedwang in de natuur der dingen in, welke als de menschen haar volgen, tot vrijheid en tot macht voert. Zoo is dan het Rituaal het pogen van den mensch om zijn ervaring te vertolken en tusschen de gapingen van het leven een netwerk te spannen, dat er beteekenis aan geeft — zijn pogen om te ontkomen aan de meest schrikwekkende van alle angsten, dat zijn leven zou zijn overgeleverd aan de genade van grillen, aan den sport van willekeur. In zijn rituaal drama-