is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarom

Answering unto Man's endeavor Truth and right are still revealed,

In antwoord op het streven van den Mensch

De Waarheid en het Goede nog immer geopenbaard

worden,

waardoor onze aspiratie wordt opgeheven tot verwezenlijking en onze geestelijke droom werkelijkheid wordt, en dat terwijl er vele godsdiensten zijn, de Godsdienst één is — misschien mogen wij zeggen één ding, om nogmaals de woorden van Henry Scrougall te gebruiken die stierfin den morgen zijns levens en ons leerde dat de Godsdienst is „het leven van God in de ziel des menschen."

Tenzij wij de Vrijmetselarij zien op deze wijze en in deze traditie, missen wij haar ware schoonheid en het oneindige aantal wenken die zij bevat, evenals het wonder harer symboliek. Zij is inderdaad uniek, niet zoozeer in de waarheid die zij onderricht of de ervaring die zij tracht te verwezenlijken, als in den geest en de methode waarin zij ons leidt in het grootste aller avonturen Zij is feitelijk voor hen die begrijpen — en vagelijk voor hen die haar volle glorie niet zien — een ijle schaduw van iets zeer groots, iets onuitsprekelijks en gedenkwaardigs. Zij bevat een zeker uiterst eenvoudig en diepzinnig geheim, waarvoor