is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een band geweven zoo ijl als de lucht en toch sterker dan staal. Het is zeer vreemd, zeer wonderbaarlijk — wilden wij trachten het te ontleden, zoo zou dit zijn als de poging om een rand te trekken rondom een geur.*)

Desniettegenstaande moeten wij, nu wij ons tot taak hebben gesteld om zoo goed wij kunnen iets van de diepere beteekenis der Vrijmetselarij bloot te leggen, trachten de een of andere definitie Le geven — of liever een beschrijving — van haar geest, doel en vorm. Misschien zal het ons helpen, als wij een aantal definities naast elkander leggen, die geen van alle volmaakt zijn — zooals zij

>) Waarom hebben de menschen de Vrijmetselarij lief? Welke aantrekking leidt hen er toe, welke bekoring houdt hen gedurende lange jaren vast? Welk koord is het dat ons hart bindt, strak gespannen als zoovele draden verbroken worden door de ruwheid der wereld? Vraag wat het is, dat in de wildernis roept tot de kleine wilde dingen? Welke heilige geheimen de bergen fluisteren tot den bergbewoner, zoo stil en toch zoo zeker dat zij verstaan kunnen worden boven het geraas en gekletter der wereld uit? Welk mysterie verhaalt de zee aan den zeeman de woestijn aan den Arabier, het Noordpoolijs aan den natuurvorscher, de sterren aan den sterrenkundige? Wanneer wij deze vragen hebben beantwoord, kan het zijn dat wij de magie der Vrijmetselarij kunnen raden. Wie kan zeggen wat het is, of hoe of waarom, tenzij het het lange Kabeltouw Gods is dat van hart tot hart gaat! (The Magie of Freemasonry, door Arthur E. Powell).