is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar wordt, in één schitterenden zin, dat wat wij allen voelen, liefhebben en trachten uit te drukken, bijna als van zelf gezegd, zoodat het ons een aandoening van herkenning en vreugde schenkt. Het is een volmaakte beschrijving van de atmosfeer waarin Vrijmetselaars leven en den geest waarin zij werken — een geest van edelmoedigheid, vreugde en vrijheid — verbonden door een magnetische en scheppende aantrekkingskracht, terwijl zij naar de waarheid zoeken zonder afgunst, deze zonder wrok bespreken en trachten haar daadwerkelijk te maken in het private leven en in den openbaren dienst. Want Vrijmetselarij is Waarheid, Barmhartigheid en Dienst — de Waarheid waardoor nog nooit iemand benadeeld werd, de Barmhartigheid zonder welke geen enkele leerstelling de moeite waard is om gehuldigd te worden, en het Weldoen dat de schoonste kunst vormt welke op aarde en onder de menschen bekend is.

III.

Er is dus een Godsdienst der Vrijmetselarij — hij is oud, eenvoudig en wijs en even diepzinnig als hij praktisch is; een godsdienst van vertrouwen, vrijheid, en broederlijkheid, die de waareden van geloof en openbaring verkondigt maar