is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

past ons dus om ten minste het geloof uiteen te zetten dat ons als menschen en Vrijmetselaars doet leven tegenover die blinde gedachten welke wij niet kennen en niet kunnen noemen, en de ij delheid van het cynisme bij welks aanraking alle hoogere waarden van het leven verwelken als bloemen in de vorst. Wij behoeven geen redenen te geven voor ons geloof, zij het slechts omdat het diepste geloof van den mensch dieper is dan de rede, en den grondslag van de rede zelf vormt — even diep als het leven en de behoefte en de aard van den mensch.

Vrijmetselarij berust evenals al wat tot het beste van s menschen leven behoort, op het geloof — dat niet bewezen noch ook weerlegd kan worden door de logica — dat het leven zin en waarde heeft en niet een toevallig gebeuren is dat op goed geluk en zonder doel geleefd kan worden. Zulk een geloof gaat, omdat het gezond is, van de stelling uit dat het leven waar, gezond en de moeite waard is en handelt dienovereenkomstig. Het is niet slechts een opvatting waaraan wij vasthouden, doch een hartstocht die ons vasthoudt:

It is an affirmation and an act

That bids eternal truth be present fact.

Het is een bevestiging en een handeling Die de eeuwige waarheid tot een feit in het

heden maakt.