is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer geneigd zijn te vergeten, immer open aan den hemel — overdekt door een gewelf van sterren in den nacht, verlicht door de rijzende zon overdag — vanwaar die invloeden komen die 's menschen leven opheffen en veredelen. ) Symbolisch althans heeft zij geen balken doch de welvende hemelen, en de taak van den mensch is om in

x) Een der bekoringen van de Vrijmetselarij is dat zij de oudste en eenvoudigste feiten van het leven gebruikt om haar waarheid te leeren, waardoor zij ons die zoo duidelijk doet gevoelen en ons zoo diep aanraakt. Ieder beroep dat dicht bij de natuur ligt zooals dat van den jager, den herder, den landbouwer, den bouwer, is in staat onze aderen te doen kloppen met voorvaderlijke instinkten en herinneringen, en ons dichterlijk te stemmen. Zooals Stevenson zeide, zijn deze oude dingen — het bewerken van den bodem, het hoeden eener kudde, het bouwen van een huis — bedekt met den dauw van den morgen der menschheid. Om dezelfde reden kan een weg door de woestijn, een beschermend dak tegen den storm of een haardvuur dat gloeit in de duisternis, het menschelijk hart doen trillen als symbolen van menschelijke kameraadschap en behoefte.

Men heeft voor het leven vele beelden gebruikt, als een slagveld, een reis, een school, een pelgrimstocht, als het bouwen van een huis; en de Vrijmetselarij vraagt ons, met haar instinkt voor oude en eenvoudige dingen, ons te herinneren dat wij pelgrims zijn die een Land, zelfs een Stad zoeken — dat wij bouwers zijn en stevige grondslagen moeten leggen en ons werk moeten toetsen door Winkelhaak en Passer. Zij is zoo eenvoudig dat zij wijs