is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn leven te weerkaatsen de wet en orde van de Stad Gods welke in de verte schittert. Van de hemelsche zijde der Vrijmetselarij is de Passer het symbool, en hij is het meest geestelijke van alle werktuigen — daar de wet der Natuur en het licht der Openbaring de twee punten van den Passer vormen, waarbinnen ons leven is geplaatst onder een gewelf van Zonnen en Sterren.

Hoewel wij een geheel andere beschouwing van de wereld hebben dan onze broederen der oudheid — wetend dat zij rond is, niet plat en vierkant — is toch hun inzicht nog waar; het geheele denkbeeld is dat de mensch de wereldorde waarin hij leeft, moet navolgen. Dat is ook onze droom en ons doel, ons werk en de beteekenis van onzen eeredienst. Iedere mensch heeft het recht een huis te bouwen dat hemzelf past; doch als hij er van verwacht dat het zal standhouden en een beschutting van zijn gezin zal zijn, moet hij zekere natuurkundige wetten gehoorzamen bij het bouwen. In zooverre hij die wetten gehoorzaamt, zal zijn huis standhouden; als hij die niet gehoorzaamt, dan kan dit onmogelijk het geval zijn. En het is niet anders met de zedelijke wetten

is, en zoo wijs dat zij eenvoudig is, en gebruikt zinnebeelden even diepzinnig als welbekend. Kortom de Vrijmetselarij is een der Groote Gedichten der Wereld. (The Magie of Freemasonry, door Arthur E. Powell.)