is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vrijmetselarij toont haar grootste wijsheid in het leggen van haar grondslag; zij begint bij het begin en stelt de voornaamste dingen voorop. God is het eerste Feit en de laatste Werkelijkheid — de Waarheid die alle andere waarheid waar maakt; de hoeksteen van het geloof, de sluitsteen der gedachte, de spil der hoop. Meer dan dat; God is de zin van het heelal, zijn rhythme en reden van bestaan, het geheim van zijn zuiverheid, de bron van zijn goedheid, het bewijs van

Pantheïsme, om niets te zeggen van de ijle theorieën en onvruchtbare abstracties welke in den modernen geest trachten God te vervangen. Door Theïsme bedoelen wij het geloof dat de uiteindelijke oorzaak van het heelal dat de menschen God noemen, een intelligente wil is, die een moreel doel uitwerkt, waarbij Hij bewust en wèldoend de menschelijke levens beïnvloedt, en door den mensch aangeroepen kan worden tot hulp in zijn hooge doeleinden en diepe behoeften. Geen logisch mathematisch Wezen, geen Vitale Noodzaak, zooals Bergson aangaf, geen bestaande waarden waarover wij lezen in The New Rationalism van Spaulding, beantwoorden aan de behoeften van het Ma^onnieke geloof en leven, maar een God van moreele liefde, warm, vriendelijk gezind, die vergeeft, antwoord schenkt op het beroep der menschen, en Zijn wil openbaart voor 's menschen leven en arbeid. Het geloof dat Oliver uiteenzette in zijn Theocratie Philosophy of Freemasonry is nog geldig, al mogen wij het in andere termen vertolken in de nieuwe gedachtewereld waarin wij heden ten dage leven.