is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn gezondheid; zijn schepper en zijn einde. De gedachte over God is de meest verreikende gedachte , vertrouwen in God is de hoogste wijsheid en de diepste vreugde. Boven Hem uit kan het menschelijk geloof niet gaan; zonder Hem kan het geen rust vinden.

Alles in de Vrijmetselarij heeft betrekking op God, sluit God in zich, spreekt over God, wijst en leidt naar God. Er is geen graad, geen symbool, geen gelofte, geen toespraak, geen volmacht, die niet zijn beteekenis en schoonheid ontleent aan God, den Opperbouwmeester, in wiens Tempel alle Vrijmetselaars werklieden zijn. Iedere Loge is opgericht voor God en arbeidt in Zijn naam, trachtend Zijn wil tot de teekening te maken op haar Tableau.x) Geen Ingewijde treedt een Loge

x) In vele jurisdicties wordt de Loge gewijd "aan God en de Heilige Johannissen" als Schutspatroons van de Orde, hoewel het moeilijk is uit te maken waarom de Loges niet gewijd worden aan den heiligen Thomas, den' Schutspatroon der Bouwkunst. Onze twee Heiligen belichamen echter den geest der Orde, lohannis de Dooper, de profeet der rechtschapenheid, de berisper van koningen, de martelaar voor reinheid; en Johannis de Geliefde Discipel, de Evangelist der Liefde. Bovendien zijn er de Vier Gekroonde Martelaren, die terecht in onze geschiedenis en legende vereerd worden, omdat heiligen voor den Godsdienst zijn wat dichters zijn voor de letterkunde.