is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor u, niemand om u een beter leven te beloven

geen zin meer in wat er gebeurt, geen liefde in dat wat u zal overkomen — uw hart heeft nu geen rustplaats waar het slechts behoeft te vinden, niet te zoeken — mensch van zelfverloochening, wilt gij u zelf dit alles ontzeggen? Vanwaar zult gij de kracht nemen ?

Daar zien wij de eenzame verschrikking die zich als een lijkkleed over den mensch uitbreidt als het geloof in God verdwijnt, en het is geen wonder dat het hem tot krankzinnigheid voerde. Dat is de noodlottigheid van het denken. De menschen schijnen Atheïsten te zijn — dikwijls streven zij er naar — en toch waart bij de wildste vlucht hunner gedachten de tegenwoordigheid Gods rond.2)

Leven en Brieven van Nietzsche, door zijn Zuster.

2) Velen werden Atheïsten genoemd — en dachten zelf dat zij het waren — als zij feitelijk slechts het een of andere ruwe en onwaardige denkbeeld van God ontkenden; zooals Socrates als een Atheïst werd gebrandmerkt omdat hij niet geloofde aan vele der goden uit de Grieksche mythologie; en zooals de eerste Christenen om dezelfde reden Atheïsten werden genoemd. Anderen houden zichzelf voor Atheïsten — of tenminste Agnostici — omdat zij God niet kunnen „bewijzen" gelijk zij een rekensom bewijzen, en dezen vergeten dat niet één der hoogste dingen van het leven op die manier bewezen kunnen worden. Dr. L. P. Jacks zegt: „God is God juist omdat een .bewijs' dat Hem buiten het bereik