is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is hopeloos en de ontkenning van God is een bewijs van de gezondheid van het geloof.*)

III.

Nooit werd er in het land der sprookjes een boeiender verhaal verteld dan de geschiedenis van het denkbeeld van God in den menschelijken geest. Het leven is de grondslag van het geloof in God het leven met zijn lijden en gevaren, zijn vreugde en smart, zijn jammerlijk gebroken schoonheid, zijn vergankelijke banden en zijn

Niemand zag ooit het leven zonder God in meer afschrikwekkende mate dan Dostojevsky — de grootste der Russen en een der diepzinnigste geesten van den modernen tijd — en als gevolg vinden wij in zijn romans meer verschrikking, wreedheid en lijden dan in de gansche litteratuur der eeuwen die hem voorafgingen. Hij was begaafd met een zoo doordringend inzicht dat hij boven het leven uit scheen te zien en het visioen was ondragelijk. Hij was inderdaad een van-God-gekwelde mensch zooals hij zeide, tot God gedreven door de pure kracht der feiten in zichzelf en in het leven. De jongelieden in onze dagen die spelen met het Atheïstzijn en het heel deftig vinden, moesten de verhalen van den machtigen Rus lezen en zijn ervaringen van het leven zonder God gevoelen — een gevoel van een grijze eeuwigheid, van koudgeworden zonnen, van stemmen die zonder klank roepen in een bevroren heelal. (Dostojevsky, A Critieal Study, door J. Middleton Murry.)