is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk IV.

HET BOEK DER HEILIGE KENNIS. I.

aar het geloof in God de hoeksteen der

1 /Vrijmetselarij is, vormt natuurlijk het Boek

dat ons de hoogste waarheid omtrent God mededeelt, haar Magna Charta en haar Altaarlicht. Het is ons Boek van de Heilige Kennis en een Groot Licht der Loge, het middelpunt van haar leven en tevens de bron van haar leering. De Bijbel wordt geopend als de Loge geopend wordt; hij wordt gesloten als de Loge gesloten wordt. Geen zakelijk besluit is wettig, geen inwijding is geldig zonder zijn Goddelijke leiding. Zoo bestuurt het Boek des Geloofs de Vrijmetselarij en haar arbeid evenals de zon den dag bestuurt, en maakt het haar arbeid tot een eeredienst en haar Loge tot een tempel.

In een der Dialogen van Plato vinden wij een nobel gedeelte dat wij altijd goed zullen doen ons te herinneren. Iemand had Socrates gevraagd hoe men in deze wereld leiding kon verkrijgen met betrekking tot deze groote zaak van het leven — en ook van het hiernamaals. Socrates