is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft in de gemeenschap van hen die God zoeken en dienen.1) Zulk een feit en zulk een geest helpen ons te zien wat de Godsdienst der Vrijmetselarij in werkelijkheid is, de profetie van een staat van broederschap zooals wij die nog niet bereikt hebben, een nog niet verwezenlijkten geest van eenheid; van een ververwij derden maar toch langzaam aanbrekenden dag waarop de mensch zal ontdekken dat de menschheid één is van aard, één in verlangen, geloof, plicht en bestemming en dat God ons aller Vader is. Niet in onze dagen, nog niet in afzienbaren tijd wellicht, maar toch even zeker als de zonnen opgaan en ondergaan, zal dit visioen groeien en blijven; en het is van

i) Lezers van The Prince of India, door Lew Wallace — een Meester Metselaar - kunnen nooit vergeten hoe de Vorst, met een open Bijbel vóór zich, opmerkte.,,Dit is de Bijbel, de Heiligste aller Bijbels. Ik noem hem de rots waarop uw geloof en het mijne gegrondvest zijn... Dit ook zijn Bijbels, Bijbels heilig aan degenen wien ze geschonken werden zooals dat onvergankelijke gedenkteeken van Mozes en David ons heilig is; want ook deze zijn openbaringen van God — ja, van denzelfden God! Dit is de Koran, en dit zijn de Kings der Chineezen, en dit de Avesta der Magiërs van Perzië, en dit de welbewaarde Soetra's van Boeddha, en dit de Veda s der geduldige Hindoe's, mijn landgenooten. Uwe Majesteit, dit zijn ondergeschikte zaken; en toch bevatten zij zóóveel licht in betrekking tot mijn redeneering dat het mij het beste dunkt, ze met bewijzen te staven, opdat mijn