is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het doet er niet toe, hoe ingewikkeld het probleem is, er is nooit meer dan één juist antwoord, éen juiste oplossing, één recht en nauw pad, moeilijk te vinden en moeilijk te volgen, één weg die uit het warnet der vele verkeerde kronkelpaden leidt; alle andere loopen dood of zijn paden die naar zichzelf

terugvoeren.

Het is een axioma der vlakke meetkunde dat er

slechts één rechte lijn kan zijn die twee punten verbindt. Van het punt waar wij zijn tot het punt waarheen wij wenschen te gaan, is er slechts een rechte weg; alle andere mogelijke paden wijken min of meer af of zijn kronkelwegen.

De regels van het gedrag zijneven onveranderlijk en volstrekt als de regels der meetkunde. Het eenige verschil is dat wij niet zoo helder kunnen zien op het gebied der ethiek als op dat der wiskunde. Wanneer een mist valt, wordt onze weg duister, doch daarmede wordt zijn lengte of richting niet

veranderd. . c

Er is slechts één beste zet in een schaakspel, ot

wij weten welke deze is of niet. Er is maar éen

meest wijze handeling in een of ander geval, hetzij

wij weten welke deze is of niet.

Dit is de soort wereld waarin wij geplaatst zijn om onzen weg te zoeken, - een eerlijke wereld waarin wet heerscht. Niets beweegt zich toevallig: in atomen en sterren regeert de wiskunde door den wil van den Eeuwigen Wiskundige. De wildste komeet vliegt niet door de ruimte zonder de wetten der getallen te gehoorzamen. Terecht zeide de