is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en liefde — een gebied is waar wet heerscht, waar vrijheid en macht en schoonheid de zegeteekens zijn van getrouwe gehoorzaamheid en gedisciplineerde inspanning.

Eenvoudig gezegd, orde heerscht in de innerlijkste plaatsen der ziel evenzeer als in de hemelen waar de sterrenkundige de gedachten van God na Hem denkt. Karakter is niet iets dat toevallig ontstaat, doch wordt opgebouwd volgens wetten die even onwrikbaar zijn en even goed kunnen worden vastgesteld als elke wet die men in het laboratorium vindt. Vrijheid van de ziel is niet eigenzinnigheid, en minder dan alles wetteloosheid, maar vrijwillige gehoorzaamheid aan vaste wetten van verstand en geest. Hij die bouwt volgens de beginselen van rechtschapenheid, zal een karakter opbouwen even standvastig als het huis dat de wijze op de rots bouwde. Geen stormen doen het schudden, geen vloeden ondermijnen het. Gelukkig is de mensch — en heuglijk de dag voor een jongen man — wanneer hij de Geometrie des harten leert, en zweert zijn denken en handelen in overeenstemming te brengen met de wetten van het moreele leven, zooals hem in iedere toespraak en gelofte zijner Loge wordt geleerd.

Laat ons, op korte en levendige wijze, de Geometrie van het karakter, haar verhoudingen en