is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moraliteit in goedheid verandert, is medegevoel; en zoo moeten wij aan de reinheid medelijden toevoegen. Rechtvaardigheid loopt in de lengte van het leven, doch mededoogen gaat in de breedte en is een bewijs van adel, verfijning en gratie des geestes: Waar dit ontbreekt, hebben wij een Calvijn in de kerk die toestaat datServitus gedood wordt vanwege een verschil in dogma, en in de litteratuur een Javert die als een hond de vermoeide, verwarde, gepijnigde voeten van Jean Valjean vervolgt, in het verhaal van Victor Hugo. Uit medegevoel ontstaat niet alleen verdraagzaamheid, maar ook begrijpen en waardeering — als een kostbare zalf die de wonden en de hardheid der menschheid geneest. Niemand kan ooit vergeten hoe ons dit geleerd wordt in de Ceremonie van de Ontblooting van Metalen, in den Eersten Graad der Vrijmetselarij.

In den Tweeden Graad wordt er bij ons op aangedrongen dat wij ons denkvermogen zullen ontwikkelen, door een zoodanige studie van de kunsten en wetenschappen als ligt „binnen ons bereik", een noodzakelijke beperking daar ons anders een taak zou worden gesteld die de mogelijkheid van wat een mensch bereiken kan, te boven zou gaan. Het is een aansporing tot die intellectueele ontwikkeling zonder welke het menschdom slechts in het aanvangsstadium is,