is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

timentaliteit, waarvan wij in onze dagen al zooveel gehad hebben. Op dezelfde wijze kan de waarheid dat de mensch tot Broederschap in staat moet zijn, licht leiden tot iets dat moeilijk te onderkennen is van aristocratische ijdelheid. De wijsheid der Vrijmetselarij bestaat in het vereenigen der beide; zij behandelt elk onzer als een Ruwen Steen die moet worden behouwen, gevormd en gepolijst en gereed gemaakt voor den Tempel van Broederschap.

II.

Immer verrijst in onze edelste droomen, vaag of duidelijk, het visioen van een Tempel waarin wij te zamen werken als Broeders en bouwers. Het is een noodzakelijkheid, een inspiratie, en een profetie. Een der hoogste behoeften van den mensch is een gevoel van het gemeenschappelijk welzijn, een begrip dat het welzijn der menschheid als geheel inderdaad bestaat, en dat het welzijn van een ras of klasse, welke ook, kan worden verwezenlijkt in een gemeenschap van belangen en verplichtingen.

Het oude woord is heden nog even waar als het eeuwen geleden was: „Wie de dingen van zichzelf zoekt, verliest de dingen der gemeenschap"; neen, hij verliest wat rechtens van hemzelf is, omdat niemand voor zichzelf leeft.