is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardoor wij eenzaam worden of te zamen in verwarring moeten strijden. Willen wij een filosofie van broederschap hebben, dan moeten wij leeren dat goedheid niet eenvoudig de een of andere vorm is van gelijksoortige werkzaamheid van zelf en naaste, doch een houding van den een jegens den ander; een band die alle menschen vereenigt in geestelijke verwantschap en eenheid; dat het leven gemeenschap, wederkeerigheid, dienst beteekent — kortom dat er twee menschen en God noodig zijn om een Broeder te maken.')

Een even geleerde als leerrijke analyse en behandeling van de metafysica der Broederschap vindt men in Self and Neigbbor, door E. W. Hirst, die zich ook bezighoudt met de psychologie zoowel als de filosofie en de ethiek der broederschap. Het laatste hoofdstuk dat de toepassing van het beginsel van broederschap op het ingewikkelde vraagstuk van het leven verklaart, toont ons hoe gemakkelijk het is, schoone woorden te gebruiken en hoe moeilijk, ze uit te voeren in werkelijke omstandigheden. De waarheid moge eenvoudig zijn — hoewel daarover nog te redeneeren valt — doch de toepassing er van is ingewikkeld. Degenen die van zware stof voor hun denken houden, raden wij te lezen, te zamen met dit boek, The Reconstruction of the Spiritual Ideal, door Felix Adler, die aantoont dat wij geen groep-moraliteit ' hebben, en ons moreel en maatschappelijk denken moeten uitbreiden tot een andere afmeting om zoo te zeggen, om een levenden godsdienst van Broederschap te verkrijgen. Het is een der groote boeken van onzen tijd.