is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de toekomst moeten wij een nieuw soort geschiedenis schrijven, om de geschiedenis mede te deelen van den mensch die zijn medemenschen begrijpt en dient; en de Vrijmetselarij moet er één hoofdstuk van schrijven. Deze nieuwe geschiedenis is thans bezig te ontstaan, naarmate de wereld zich dichter aaneensluit en de mensch leert, de menschheid te kennen. De grootste ontdekking onzer eeuw is niet radium of radio, maar de ontdekking van de eenheid der menschheid — een waarheid die ons met geweld wordt opgedrongen door de feiten der moderne wereld, die afstand teniet doet en de einden der aarde verbindt. Daardoor ook zien wij ons geplaatst tegenover vijf groote en dringende vraagstukken, als

heid nagespoord ten eerste in een stervende beschaving (Rome, 50-430 v. Chr.), ten tweede in een opkomende beschaving, de Middeleeuwen (405-1500), en ten derde in een zich uitbreidende beschaving (1500 en later). Dit is het eenige boek van deze soort dat ik ken, waaraan ik gaarne nog zou toevoegen Tbe Challenge of Brotherbood, door Tom Sykes — let wel, niet Bill — mijn goeden vriend met wien ik in Engeland rondreisde om Broederschap te prediken in een tijd toen de Broederschap der wereld teniet gedaan was door den oorlog en verduisterd door ellende. Wij hebben een werkelijk groote Geschiedenis van de Broederschap van noode, doch deze behoort tot de dingen die wij verwachten — de geschiedenis van de Vrijmetselarij is er een hoofdstuk van.