is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de grootte van een nabuurschap en vermengen zich vele rassen. De verhoudingen der rassen zullen een dringend vraagstuk van het hoogste gewicht worden in de toekomst. Als een broeinest van verbitteringen is het hopeloos; slechts broederlijkheid kan het oplossen.

Ten vierde is de bedreiging van den industrieelen strijd wanhopig, als men het aan de extremisten overlaat om de problemen er van uit te vechten, en de worsteling kan de samenleving vernietigen. Ook hier bestaat onze eenige hoop in een langzaam verdiepen van de belangstelling en de verantwoordelijkheid voor het geheel, totdat ten slotte het particulier belang en dat der groepen leeren het Gemeenschappelijk Belang te dienen.l)

i] De geschiedenis heeft nooit zulk een gelegenheid voor Broederschap gekend als zich heden ten dage voordoet, in een wereld van menschen die samengetrokken,, samengetrapt zijn, waar zij moeten leeren samen te leven. Waar de broederschap vroeger een schoon gevoel was, is zij nu een noodzakelijkheid geworden — door een snel opkomenden vloed van feiten en den druk der werkelijkheid welker macht geen mensch kan meten. Doch de broederschap moet van een gevoel tot een wetenschap worden, wil het gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid — de diepst gevoelde waarheid die men uit den Wereldoorlog geleerd heeft - zijn volle ontwikkeling bereiken. In zulk een wereld moet de Vrij-