is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

potentieel in staat is te volbrengen wat de hem gestelde taak vraagt, zullen onze verwachtingen in teleurstelling en wanhoop eindigen. Evenals wij geleerd hebben, de natuur te gebruiken om de natuur te overwinnen, moeten wij weigeren om de toekomst van den mensch af te meten aan zijn verleden. Zooals hij nieuwe mogelijkheden in de natuur ontdekt heeft, moeten wij vertrouwen dat hij in zichzelf nieuwe vermogens kan wekken. Kortom, de mensch moet door een besef dat boven het gewone uitgaat, zijn leven opheffen uit den waanzin van strijd en botsing tot den gemeenschapszin van coöperatie.

VI.

Deze taak is de Vrijmetselarij opgelegd door haar genie en geschiedenis en arbeid — alleen voegt zij aan de dichterlijke zijde der Broederschap een realisme van inzicht en methode toe, dat getuigt van een helderen blik. Haar eerste bevel is: „Er zij licht"; en in het licht wandelen beteekent dat wij de dingen moeten zien zooals zij zijn en ons met werkelijkheden moeten bezighouden. Niemand kan de mogelijkheden van den mensch te hoog schatten; doch wij kunnen licht overschatten wat de mensch reeds bereikt heeft en daardoor ontgoocheling ondervinden. De wijs-