is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des levens. In den grond genomen, is het geloof in de onsterfelijkheid het geloof in het behoud der hoogste levenswaarden. En daar de hoogste levenswaarden persoonlijk zijn, hebben wij geloof noodig in persoonlijke onsterfelijkheid; een zedelijk vertrouwen in de onsterfelijkheid der liefde. Indien het leven waardeloos is, dan is de onsterfelijkheid dat ook; indien het leven werkelijk waarde heeft, dan zal het voortbestaan. Emerson drukte het op de volgende wijze uit, indachtig aan zijn zoontje:

What is excellent,

As God lives, is permanent;

Hearts are dust, heart's loves remain.

Heart's love will meet them again.

Wat voortreffelijk is,

Blijft, evenals God leeft, bestaan;

Harten zijn van stof, de liefdes des harten blijven.

De liefde des harten zal ze weerzien.

In den beginne evenals in het einde hangt alles af van Gods wezen. Als God een God is, die waarde hecht aan de moreele en geestelijke levenswaarden, dan kunnen wij niet twijfelen aan de onsterfelijkheid. Als God niet een zoodanig God is, dan verlangt niemand de onsterfelijkheid. Het zou te vreeselijk zijn om over te spreken, erger