is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geloof in God en de persoonlijke onsterfelijkheid verloor, bad opdat zij in het Onzichtbare Koor mocht worden opgenomen

Of thosc immortal dead who live again

In minds made better by their presence;

Van die onsterfelijke dooden die herleven In den geest van hen die beter gemaakt worden door

[hun tegenwoordigheid;

doch haar gebed is misleidend. Onze invloed leeft voort, niet wij, behalve in zoover de voorvaderlijke eigenschappen die wij doorgeven, de zwakke onsterfelijkheid van ons in onze zonen kunnen worden genoemd. Ons voorbeeld kan onze medemenschen ten goede of ten kwade beïnvloeden, en een deel van het samenstel van wetten worden die het ras regeeren — maar van welken aard is die invloed? Onze geest gaat niet in anderen over, doch wekt in hen gelijksoortige eigenschappen van henzelf op. Zelfs dat zou niet mogelijk zijn, ware er niet een moreele orde waarin wij en zij burgers zijn. Waartoe dienden de levens van heiligen, martelaren en zedelijke helden, als het slechts was opdat in een duistere toekomst enkelen volkomen goed en wijs mochten zijn? En dan? Ten laatste zal de aarde koud worden, het ras zal verdwijnen en het Onzichtbare Koor zal niet langer „de blijdschap der wereld" zijn. De