is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dood zal oppermachtig heerschen en elke zedelijke waarde zal zijn als hadde zij nooit bestaan.

Wat doet dat er toe? zullen sommigen vragen. Is de deugd niet haar eigen belooning, haar eigen vreugde en bevrediging? Is niet de moraliteit de moeite waard, zelfs als medelijden er aan ten grondslag ligt? Zeker; maar wat is de belooning der deugd, zoo niet de gelegenheid tot meer deugd, de heerlijkheid, zooals Tennyson zeide, van verder te gaan en voort te leven opdat wij beter mogen zijn? Anders ware het beter dat de aarde als de maan was gebleven, een massa van uitgebrande stof, ledig en onbewoond. Neen; bekijk het van alle kanten en denk er grondig over na, en persoonlijke onsterfelijkheid is de eenig denkbare wijze om de kostbare waarden van liefde, barmhartigheid, rechtvaardigheid en karakter te bewaren waarden welke het heelal door eeuwen van zwoegen heeft verkregen en waarnaar de menschheid lang gestreefd heeft om ze te verwezenlijken. Door de eeuwen heen weerklinkt de kreet van Job, roepende in de woestijn, even uitdagend als doordringend:

Ik weet, mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; en als zij na mijne huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vleesch God aanschouwen; denwelke ik voor mij aanschouwen zal, en mijne oogen zien zullen, en niet een vreemde.