is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesproken in regelen die zich in onze gedachten met menige heilige herinnering vermengen:

O strong soul, by what shore Tarriest thou now? For that force,

Surely, has not been left in vain!

Somewhere, surely, afar,

In the sounding labor-house vast Of being, is practiced that strength Zealous, beneficent, firm!

O sterke ziel, aan welk strand

Verwijlt gij thans? Want die kracht

Is zekerlijk niet verloren gegaan!

Ergens, zeker, ver weg,

In het groote levendige werkhuis

Van het bestaan, wordt die kracht uitgeoefend

Ijverig, weldadig, vastberaden!

Neen, de Vrijmetselarij blijft niet stilstaan bij een vage verwachting; zij schenkt ons een goddelijke verrassing — zij toont ons het eeuwige leven te midden van den tijd, als wij het hart hebben om het te begrijpen. Meer dan dat; zij wijdt ons symbolisch in dat eeuwige leven in, en wij maken de ontdekking dat God hier is, en de eeuwigheid nu is — zooals de hemel begint bij de oppervlakte van den grond. Een zoodanige

door de opoffering der besten? Is het kruis geworteld in de natuur der dingen, "een Lam geslacht van den grondslag der wereld?"