is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst der Vrijmetselarij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levend maakt — tot iets meer dan een visioen dat aan den hemel is opgehangen.

Wat waar is voor het maatschappelijk leven is evenzeer waar voor het bouwen van het karakter en de persoonlijkheid — de twee schoonste bloemen die in deze korte dagen van zon en vorst groeien. Een groot medicus verklaarde onlangs dat onderbewuste gezondheid niet kan worden verkregen in iemand die zijn geloof in de onsterfelijkheid heeft verloren. Zonder dit worden de edelste vermogens der ziel gestremd, de goddelijkste instinkten tegengehouden, daar zij zich niet op gelukkige wijze kunnen uiten en geen belofte van vervulling hebben. Zij worden naarbinnen gedreven, en veroorzaken een rustelooze pijn in het hart, een onrust welke niets vermag te genezen, zooals duizenden kunnen getuigen, die de liefdes des levens en de banden van jaren begroeven.

Als wij éénmaal het Eeuwige Leven kennen als een feit in het heden en tevens als een ervaring die ons in de toekomst wacht, zijn alle poorten geopend en verkrijgen de groote verlangens van het hart vleugelen. Het besef van Eeuwigheid dat zich aan den mensch opdringt, schenkt het moreel gevoel een verheven gezag en maakt den Godsdienst niet tot een dogma maar tot het leven van God in de ziel des menschen.