is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de geschiedenis van de vrijmetselarij in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

buyte staende metgesellen J. Bentinck ende A. van Wassenaer doen nodighe binnen te coomen ende ondervraegdt synde heeft Syne Hoogheidt die meede als Leeden ingeschreeven.

Ende het werk van de metgesellen geheeven synde heeft de eerwaerde meester dat van de Leerlingen aangevangen, ende als voren de buitenstaende Leerlingen C. Sloet ende W. van Broeckhuysen doen nodigen binnen te coomen, ende oock als voren door Syne Hoogheidt als Leeden syn ingeschreeven.

Vervolgende de Broederen de Charnassé, Blondel, van Solms, van Hammersteyn, ende de Sayn van Witgensteyn als gastbroederen aangediendt synde ende door de Hofmeester binnen geleydt hebbende ter slinckersyde van de altaer plaets genoomen, ende syn in hunne jeegenwoordigheidt tot broederen leerlingen aangenoomen de persoonen van Charles de Hautain ende van Hans van Raedsveld die door Syne Hoogheidt voorgesteldt uyt hande van deselfde hebben ontvanghe het voorhangsel ende de gantelets. Synde naer gedaen werek het alle geslooten met een broedermaal ofte bancket door Syne hoogheidt gegeeven.

In kennisse van my

D: VELDHÜYSSEN.

Den eersten Martis 1637.

Alle de Leeden teegenwoordig uytgenomen Syne Hoogheidt, Le Saigne, Backer, de Vlaming, A. van "Wassenaer ende Sloet.

De Eerwaerde meester condigt aen dat de broederen Backer ende Vlaming van Syne Hoogheidt gevraegdt hebben ontslaegen te worden als Leeden, dat Syne Hoogheidt heeft veraccordeerdt.

Is tot tweede opsiender in steede van voorsz. broeder Backer gecooren de broeder van der Duyn ende tot hofmeester de broeder van Nispen in steede van de broeder de Vlaming.